Een afwijkend werkgebied naast mijn primaire aanbod is de jeugdhulp. Ik heb enige jaren gewerkt als regioconsulent cliëntparticipatie en communicatiemedewerker voor het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg. In deze functies ben ik veelvuldig in gesprek geweest met zowel jongeren als hun ouders in de jeugdzorg en jeugd-GGz en met professionals en bestuurders van jeugdzorginstellingen. Het doel van die gesprekken was het versterken van de stem van de cliënt en het vergroten van de invloed van cliënten in het door de instelling gevoerde beleid. In de afgelopen jaren kwam daar de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten bij, die een totaal nieuwe dimensie gaf aan dit verhaal.

Ik heb dus ruime ervaring opgedaan in het in gesprek gaan met cliënten en/of bestuurders en hulpverleners en in het ondersteunen van de dialoog tussen deze twee partijen, wat maakt dat ik voor deze vaardigheden nog regelmatig benaderd word. Mijn insteek in deze werkzaamheden is de pure logica dat gebruikers van zorg uitstekend kunnen en moeten bepalen hoe zij geholpen worden. Niet door gelabeld te worden en door elke beslissingsbevoegdheid in handen van hulpverleners te geven, maar door als gelijkwaardige partner gezien te worden die regie wil over zijn leven en daarover wil kunnen meepraten.

‘Nothing about us without us’.

Veranderingen die hierop gestoeld zijn, ondersteun ik graag. Door cliënten(-raden) te ondersteunen, door te adviseren over methodieken of beleid en door instellingen te assisteren in het vormgeven van goede, gelijkwaardige en gezonde inspraak van cliënten. Momenteel voer ik deze diensten uit via Zorgbelang Zuid-Holland.